le learningexsys learning o net o-net entrance เรียน เรียนฟรี เรียนชดเชย เรียนออนไลน์ สอบออนไลน์ กวดวิชาออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ ติวออนไลน์ Read 2 gat pat 1 2 3 คณิตศาสตร์ อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีวะ ความถนัด วิศวะ พี่ปั้น พี่ตั้ว ครูผ้าย smartmathpro forward english giupovvow]oN ม.1 ม1 ม.2 ม2 ม.3 ม3 ม.4 ม4 ม.5 ม5 ม.6 ม6 ม.ปลาย ม.ต้น เรียนพิเศษออนไลน์ ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ ติวฟิสิกส์ออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ ติว pat1 ออนไลน์ ติวออนไลน์

1. เลือกซื้อคอร์สเรียน


1.1 เลือกคอร์สที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้ที่ "เมนูซื้อคอร์สเรียน" จากนั้นจะพบกับคอร์สคุณภาพมากมาย

ดูภาพ

2. เข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลส่วนตัว


2.1 ให้น้องๆ Login เข้าระบบด้วย Facebook ที่ "เมนูเข้าสู่ระบบ"
2.2 หลังจากนั้นน้องๆ ต้องกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบเพื่อนำรายชื่อลงทะเบียนในคอร์สเรียน และกรอกข้อมูลส่วนของที่อยู่จัดส่งด้วย (สำหรับบางคอร์สจะมีหนังสือเรียนให้ด้วย)

ดูภาพ

3. ยืนยันการสั่งซื้อคอร์ส (ตะกร้าสินค้า)


3.1 เมื่อกดสั่งซื้อคอร์สที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของคอร์สเรียน
3.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลติดต่อด้วยการคลิกเลือก"แก้ไข"
3.3 หากผิดพลาดให้เลือกคำสั่ง "ลบรายการ"
3.4 หากมีรหัสส่วนลดให้คลิกที "ใช้รหัสส่วนลด"
3.5 เมื่อถูกต้องแล้วให้คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อคอร์ส"
หมายเหตุ หลังจากยืนยันการสั่งซื้อคอร์สหากยังไม่ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียน ระบบจะทำการย้อนกลับไปให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ2.2

ดูภาพ

4. แจ้งชำระเงิน


4.1 หลังจากโอนเงินแล้ว ให้นำใบสลิปการโอนมาแจ้งชำระเงิน ได้ที่ เมนูแจ้งชำระเงิน จากนั้นระบบจะขอให้น้องๆกรอกรายละเอียดการโอนเงินทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อทีมงานจะตรวจสอบการชำระเงิน
เมื่อได้แจ้งชำระเงินแล้วระบบจะทำการตรวจสอบเงินเข้าภายใน 1 วันหลังจากวันแจ้ง
เมื่อระบบได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว Username และ Password จะถูกส่งไปทาง Email ของน้องๆ
หมายเหตุ
1. ถ้าหากเคยเรียนคอร์สเรียนกับพี่ปั้นแล้ว ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือก ใช่ ฉันเคยเรียนก่อนหน้านี้
2. ถ้าหากน้องต้องการไปรับหนังสือเองกับทางสถาบัน ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือก ใช่ ฉันได้รับหนังสือแล้ว (ระบบจะไม่ส่งหนังสือ)

ดูภาพ

5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อ


5.1 เมื่อทีมงานได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้วน้องๆสามารถติดตามสถานะของการลงทะเบียนเรียนได้บน เมนูเช็คสถานะการสั่งซื้อ ** หลังจากแจ้งชำระเงินน้องๆจะได้รับหนังสือตำราเรียน ภายใน 3 วันนับจากสถานะเปลี่ยนเป็นส่งของแล้ว (ขึ้นกับระยะเวลาการจัดส่งทาง EMS ) ให้เข้าเรียนได้ที่เมนู ห้องเรียนของฉัน แล้วทำ Link ไป Tab นั้น**

 • หลังจากแจ้งชำระเงินแล้วสถานะการสั่งซื้อ "รอตรวจสอบเงินเข้า"
 • หลังจากระบบตรวจสอบการชำระเงินสำเร็จ "ชำระเงินแล้ว"
 • หลังจากส่งหนังสือแล้วสถานะจะเป็น "ส่งของแล้ว"

 • หมายเหตุ ถ้าชำระเงินหลังจาก13:00น. จะหนังสือในวันถัดไป

  ดูภาพ

  6. วิธีการเข้าเรียน


  6.1 คลิกที่เมนู ห้องเรียนของฉัน
  6.2 ระบบจะให้กรอกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หากอยู่ในระบบอยู่แล้วจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
  6.3 เลือกเข้าเรียนทาง Web Browser และเข้าเรียนต่อไป
  6.4 กรณีระบบ Web Browser ขัดข้อง สามารถเข้าเรียนผ่าน Programได้เป็นช่องทางสำรอง
  6.5 สามารถเข้าเรียน/เช็คสถานะคอร์ส โดยผ่านช่องทาง"คอร์สเรียนของฉัน"

  ดูภาพ